Nombre total de pages vues

28 février 2012

1972 Dallay N° 1751 : Mois mondial du coeur

1972 Dallay N° 1743 : Jeux Olympiques d' hiver

1972 Dallay N° 1756 / 57 : Code postal


1972 Dallay N° 1750 : Facteur rural1972 Dallay N° 1744 : Paul de Chomedey

1972 Dallay N° 1745 : Aristide Bergès

1972 Dallay N° 1749 : Théophile Gautier

1972 dallay N° 1771 : Nicolas Desgenettes1972 Dallay N° 1772 : François Broussais1972 Dallay N° 1766: Cathédrale Saint-Just

1954 Dallay N° 997 : Quimper